MEER DAN DE SOM DER DELEN

Bart Damen, Raymond Borger en Andrew Holmes hebben samen Trajectum Advocaten opgericht in 2020.