TDV Advocaten | advocatenkantoor | Maastricht | Ambtenarenrecht | Wyck

Ambtenarenrecht

Dit rechtsgebied is specialistisch en dit verdient dan ook rechtsbijstand door een specialist. Bart Damen is al sinds 1995 gespecialiseerd in ambtenarenrecht. Hij kan u bijstaan bij alle juridische problemen die een ambtenaar kan ondervinden, zoals (al dan niet voorwaardelijk) ontslag en/of andere rechtspositionele straffen en maatregelen, functietoewijzing, aanstelling, bevordering, beoordelingen, functiewaardering, reorganisaties, enzovoorts.