Erfrecht

Iedereen krijgt verwacht of onverwacht te maken met het erfrecht. Met de toenemende vergrijzing is dit rechtsgebied volop in beweging. Een erfenis (nalatenschap) afwikkelen is een zaak vol emotie. Wilt u geïnformeerd worden over uw rechten en plichten ten opzichte van andere erfgenamen? Moet u een erfenis zuiver of benificiair aanvaarden? Wat doet een executeur? Wat te doen als andere erfgenamen niet willen meewerken aan de afwikkeling van een nalatenschap?

Advies

  • (pre-)advies over de inhoud van het testament van uzelf of de overledene (erflater), mogelijkheden en risico’s
  • punctuele adviezen over de aanvaarding of verwerping van een erfenis
  • legaten

Bijstand bij problemen en/of procedures

  • bemiddeling – optreden
  • specifieke procedures: de boedelverdeling
  • algemene gerechtelijke procedures: kort geding, bodemprocedures
  • de executeur: taak en aansprakelijkheid