Huurrecht betreft het geheel aan regels omtrent de huurovereenkomst. Dat kan (bijvoorbeeld) gaan om de huur van een auto of machines, maar meestal gaat het over de huur van woningen en bedrijfsruimtes. Voor deze laatste twee categorieën kent de wet dan ook speciale regels. Waar kan het zoal over gaan:

  • beëindiging van een huurovereenkomst en ontruiming
  • slecht huurderschap: denk bijvoorbeeld aan achterstallige huur, overlast veroorzaken, in strijd met de huurovereenkomst handelen (hennep kweken, onderverhuren, verbouwen zonder toestemming, niet als een “goed huisvader” voor het gehuurde zorgen etc.)
  • Slecht verhuurderschap: denk bijjvoorbeeld aan achterstallig onderhoud of inbreuken op de privacy van de huurder
  • Huurprijzen, zoals de redelijke huurprijs van een woning of de huurprijswijziging met betrekking tot een bedrijfsruimte
  • Servicekosten
  • Indeplaatsstelling van een andere huurder ingeval van huur van een bedrijfsruimte
  • Achterstallig onderhoud
  • Renovatie

In dergelijke zaken kunt u van ons gedegen en vlot advies verwachten, bemiddeling en zonodig procederen wij in kort geding of in een bodemprocedure.