Wat koop is, behoeft geen uitleg. In zaken omtrent koop gaat het meestal om of de overeenkomst (juist) tot stand is gekomen en (juist) wordt uitgevoerd. Voldoet de koop op internet bijvoorbeeld aan de daarvoor geldende regels? Wordt het gekochte op tijd geleverd en verbeurt de verkoper mogelijk een boete als dat niet zo is? Is hetgeen de verkoper heeft geleverd wel datgene wat de koper mocht verwachten of is er sprake van zogenaamde non-conformiteit? Is er, zoals we dat bij de verkoop van onroerend goed vaak tegen komen, sprake van verborgen gebreken? Hebben mogelijk verkoper en koper een bepaalde voorstelling van de verkochte zaak gehad die later niet blijkt te kloppen?

Dit zijn allemaal interessante vragen die ook niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. U kunt van ons gedegen en vlot advies verwachten in dergelijke zaken en zonodig “prudent” procederen. Om de juiste vordering in te stellen, om deze zo in te kleden dat voorkomen kan worden dat men een lastige bewijslast krijgt en om zonodig de juiste deskundigen (zoals een bouwkundige) te betrekken bij de kwestie, is  specialistische juridische aandacht nodig en die bieden wij.