Op de diensten van onze advocaten zijn de volgende bepalingen van toepassing

Trajectum Advocaten LLP is een limited liability partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC385666.

Trajectum Advocaten  LLP is statutair gevestigd te 207 Regent Street, 3rd. Floor,  London W1B 3HH, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan de Alexander Battalaan 44, 6221 CE Maastricht  Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 58158901. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin is opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.

Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.