Militair straf- en tuchtrecht

Elke militair heeft ‘gratis’ het gehele Nederlandse Wetboek van Strafrecht in zijn PGU bij zich, waar ook ter wereld. Strafzaken tegen militairen vinden hoofdzakelijk plaats bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Naast de strafzaken die verband houden met verdenkingen uit het Wetboek van Strafrecht zijn er in het Wetboek van Militair Strafrecht een aantal specifiek militaire delicten te vinden zoals ongeoorloofde afwezigheid, weigeren van het dienstbevel, overtreding van dienstvoorschriften en wachtdelicten. Bart Damen kan bogen op bijna 20 jaar ervaring in dit soort zaken en houdt ook direct eventueel aan de strafzaak klevende rechtspositionele gevolgen in het oog, want uw commandant heeft vaak ook een mening over uw (vermeende) handelen.

Hoewel de hoogte van de straffen die in het tuchtrecht kunnen worden gegeven, vergeleken met het strafrecht, als laag kunnen worden beschouwd (met uitzondering van geldboetes tijdens uitzendingen), kan een tuchtzaak grote invloed hebben op de carrière van een officier of onderofficier.  Aangezien de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem in beroep zeer kritisch is op het tuchtprocesrecht is het van groot belang om gespecialiseerde rechtsbijstand te zoeken, ook gelet op de vaak korte termijnen voor beroep.

Militair ambtenarenrecht

Naast de rechtspositionele gevolgen van een straf- of tuchtrechtelijke procedure is rechtsbijstand zeker noodzakelijk bij ontslag, aanstellingsproblemen, functietoewijzing, beoordelingen, FPS-perikelen enzovoorts. Let op de termijnen: wacht niet tot het laatste moment om rechtsbijstand te zoeken en laat u zeker niet in slaap sussen door een goedbedoelende directe commandant.