Opleiding en c.v.

Mr. Raymond Borger studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit. Vanwege zijn voorliefde voor het civiele recht maakte hij één jaar een uitstap naar de notariële opleiding. Met het besef dat het toch de advocatuur was die hem trok, keerde hij terug naar het Nederlands recht. In 1998 is hij beëdigd als advocaat in het arrondissement Utrecht, waar hij in een algemene civiele praktijk werkzaam was op het kantoor van de toenmalige deken. In 2001 keerde hij terug naar Limburg. Naast het algemene verbintenissenrecht legde hij zich toe op “stenen en grond” in brede zin. Hij volgde de specialisatie-opleiding Bouwrecht van de VBR-A en legde zowel in het publieke- als het civiele bouwrecht het afsluitende examen succesvol af. Naast het bouwrecht hield hij zich steeds meer bezig met huurrecht, burenrecht, zakelijke rechten (zoals erfdienstbaarheden en mandeligheid) en de koop van onroerend goed (denk aan verborgen gebreken). De interesse in het “notariële” kreeg mede vervolg door het opbouwen van een praktijk in het erfrecht, waartoe hij ook diverse post-academische cursussen volgde.

.
Ervaring

  • Beëdigd als advocaat in 1998
  • Post-academische juridische specialisatieopleiding Bouwrecht (VBR-AS), behaald in 2004
  • Rechter-plaatsvervanger 2009-2010

.

Rechtsgebieden

Het algemeen verbintenissenrecht vormt de solide basis. Van daaruit gaat de bijzondere aandacht van Raymond uit naar Arbeidsrecht, bouwrecht, huurrecht, burenrecht, zakelijke rechten en erfrecht. Raymond adviseert in dergelijke zaken en procedeert zowel bij de gewone rechter als bij raden van arbitrage.

.
Lidmaatschap

Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

Mr. Raymond Borger

Contact
+31(0)43 7630992
borger@trajectumadvocaten.nl

Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Algemene verbintenissenrecht
Bouwrecht
Huurrecht
Burenrecht
Zakelijke rechten
Erfrecht

Artikelen