Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht heeft betrekking op alles wat zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspeelt. Niet alleen als particulier maar ook met uw bedrijf kunt u te maken krijgen met de gevolgen van bijvoorbeeld een echtscheiding en de afwikkeling daarvan.

Advies en juridische bijstand in procedures wordt aan u verleend in (onder meer) de navolgende gevallen:

Particulieren

 • Echtscheiding
 • Verbreking van niet-huwelijkse relaties (samenwonenden)
 • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
 • Pensioenverevening
 • Omgangs- en contactregelingen
 • Afstamming
 • Erkenning, ontkenning of vaststelling vaderschap en adoptie
 • Naamswijziging (voor- of achternaam)
 • Ouderlijk gezag en voogdij
 • Bewind, mentorschap, curatele
 • Bijzonder curatorschap

Bedrijven

 • Echtscheiding en de gevolgen voor uw eenmanszaak of VOF
 • Echtscheiding en de gevolgen voor uw BV of NV
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en winstbegrip
 • DGA en alimentatie
 • DGA pensioen en verevening
 • Stamrecht BV’s
 • Jaarrekeningen, kasstromen en alimentatie
 • Waardering en uitkoop van aandelen

Mediation

Gekozen kan worden voor juridische bijstand waarbij u eenzijdig wordt bijgestaan. Steeds vaker wordt er gekozen voor mediation (scheidingsbemiddeling). In plaats van te procederen wordt eerst gezocht naar een gemeenschappelijke oplossing. Vaak geniet dit de voorkeur als kinderen in het spel zijn of indien u met uw (aanstaande) ex partner nog steeds op goede voet staat. Samen met de mediator staat u aan de basis van uw scheiding. Voordeel is ook dat u slechts één advocaat betaalt, die de belangen van u beiden behartigt.

Scheidingsbemiddeling door een vFAS scheidingsbemiddelaar wijkt echter af van de meeste andere mediations. De vFAS staat voor de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

De vFAS advocaat-scheidingsbemiddelaar heeft niet alleen de taak om de communicatie tussen de partners te bevorderen, maar ook om de partners juridisch goed te informeren: neutraal en onpartijdig, zoals het bij de positie van mediator past.

Scheidingsbemiddeling gaat uit van principes als vertrouwelijkheid, (financiële) openheid en respectvol met elkaar omgaan; afspraken zijn pas bindend als er een overeenkomst, een convenant, tot stand komt. Om dit vast te leggen sluiten de mediator en de partners een mediationovereenkomst.

De scheidingsbemiddelaar begeleidt de partners bij hun onderhandelingen via communicatietechnieken en helpt bij het vinden van hun eigen oplossingen, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Als de partners tot overeenstemming zijn gekomen, legt de bemiddelaar hun afspraken vast in een “scheidingsconvenant”. Vervolgens regelt de bemiddelaar de juridische afwikkeling van de relatie, waarbij een veelal confronterende (hard tegen hard) procedure wordt voorkomen.