Zakelijke rechten zijn rechten die niet een bepaalde persoon toekomen, maar die aan een bepaalde zaak kleven. Het meest omvattende zakelijk recht is eigendom. Van dit meest omvattende recht zijn andere rechten, beperkte rechten, afgeleid, zoals mandeligheid, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheid. Ook  zekerheidsrechten zoals pand en hypotheek zijn zakelijke rechten. Waar wij vaak mee te maken krijgen, zijn vragen omtrent het ontstaan (zoals door verjaring) van dergelijke rechten en de wijze waarop deze worden of mogen worden uitgeoefend.

U kunt van ons gedegen en vlot advies over deze rechten verwachten alsmede bijstand in procedures omtrent uw rechten of door anderen van u geclaimde rechten.